HP Officejet Pro 6830 - Телефон кітапшасының контактілерін жою

background image

Телефон кітапшасының контактілерін жою

Телефон кітапшасының контактілерін немесе топтық телефон кітапшасының контактілерін
жоюға болады

.

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
2. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
3.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

4.

(Телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

5.

(Өңдеу) түймесін түртіңіз.

6. Жойылатын телефон кітапшасы контактісінің атауын басыңыз.
7. Жою түймесін түртіңіз.
8. Растау үшін Да (Иə) түймесін түртіңіз.