HP Officejet Pro 6830 - Топтық телефон кітапшасының контактілерін орнату және өзгерту

background image

Топтық телефон кітапшасының контактілерін орнату жəне өзгерту

Факс нөмірлері тобын топтық телефон кітапшасының контактілері ретінде сақтауға болады

.

Топтық телефон кітапшасының контактілерін орнату

ЕСКЕРТПЕ: Топтық телефон кітапшасының контактісін жасамас бұрын сізде кемінде бір
телефон кітапшасының контактісі жасаулы болуы қажет

.

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
2. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
3.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

4.

(Топтық телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

5. Топты қосу үшін (Қосу белгісі) түймесін түртіңіз.

6. Аты түймесін түртіп, топтың атауын теріңіз де, Дайын түймесін түртіңіз.
7. Мүшелер саны түймесін түртіп, осы топқа қосылатын телефон кітапшасының контактілетін

таңдаңыз да

, Таңдау түймесін түртіңіз.

8. Жасау түймесін түртіңіз.

58 5-тарау Факс

KKWW

background image

Топтық телефон кітапшасының контактілерін өзгерту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
2. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
3.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

4.

(Топтық телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

5. Топты өңдеу үшін (Өңдеу) түймесін түртіңіз.

6. Өзгертілетін топтық телефон кітапшасының контактісін түртіңіз.
7. Аты түймесін түртіп, топтық телефон кітапшасы контактісінің атын өзгертіңіз де, Дайын

түймесін түртіңіз

.

8. Мүшелер саны түймесін түртіңіз.
9. Осы топтан жойылатын телефон кітапшасының контактілерін таңдаңыз немесе контактіні

топқа қосу үшін

(Қосу белгісі) түймесін түртіңіз.

10. Дайын түймесін түртіңіз.