HP Officejet Pro 6830 - Факс алу

background image

Факс алу

Факстарды автоматты түрде жəне қолмен алуға болады

. Авто жауап беру параметрін өшірген

болсаңыз

, факстарды қолмен алуыңыз қажет болады. Авто жауап беру параметрі қосулы болса

(əдепкі параметр), принтер кіріс қоңырауларына автоматты түрде жауап беріп, Жауап
берілетін қоңыраулар
параметрі арқылы көрсетілген қоңыраулардың санынан кейін
факстарды қабылдайды

. (Əдепкі Жауап берілетін қоңыраулар параметрі бес қоңырау

болады

.)

Заңды пішімдегі

(Legal) немесе үлкен пішімдегі факсты алсаңыз жəне принтер ағымдағы

уақытта

21 см пішіміндегі қағазды қолданатын етіп орнатылмаса, принтер факсты жүктелген

қ

ағазға сəйкес етіп кішірейтеді

. Автоматты түрде төмендету мүмкіндігін ажыратқан болсаңыз,

принтер факсты екі бетте басып шығарады

.

ЕСКЕРТПЕ:

Факс келгенде құжатты көшіріп жатқан болсаңыз, факс принтердің жадында

көшірме аяқталғанша сақталады

.

Факсты қолмен алу

Факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

Жадтан алынған факстарды қайта басып шығару

Факстарды басқа нөмірге əрі қарай жіберу

Кіріс факстарына автоматты түрде кішірейту параметрін орнату

Қ

алаусыз факс нөмірлерін блоктау

Факстарды

HP сандық факс мүмкіндігі арқылы алу