HP Officejet Pro 6830 - Жадтан алынған факстарды қайта басып шығару

background image

Жадтан алынған факстарды қайта басып шығару

Қ

абылданған

, бірақ басып шығарылмаған факстар жад ішінде сақталады.

52 5-тарау Факс

KKWW

background image

ЕСКЕРТПЕ: Жад толған кезде факстер жад ішінен басып шығарылмағанша немесе олар
жойылмағанша жаңа факстерді принтер қабылдамайды

. Қауіпсіздік жəне құпиялылық

мақсаттары үшін де жадтағы факстарды жоюды қалауыңыз мүмкін

.

Жадтағы факстардың өлшемдеріне байланысты олар əлі жадта болса

, ең соңғы басып

шығарылған факстардың

30-ын қайта басып шығара аласыз. Мысалы, соңғы баспаның

көшірмесін жоғалтқан болсаңыз

, факстарды қайта басып шығару қажет болуы мүмкін.

Принтердің басқару тақтасынан жадтағы факстарды қайта басып шығару

1. Негізгі сөреге қағаздың салынғанын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қағазды салу

бөлімін қараңыз

.

2. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
3. Қайта басып шығару түймесін түртіңіз.

Факстар ең соңғы алынған факс алдымен басып шығарылатындай жəне т

.б. кері ретте

басып шығарылады

.

4. Жадтағы факстардың қайта басып шығарылуын тоқтатқыңыз келсе,

(Бас тарту)

түймесін түртіңіз

.