HP Officejet Pro 6830 - Кіріс факстарына автоматты түрде кішірейту параметрін орнату

background image

Кіріс факстарына автоматты түрде кішірейту параметрін орнату

Автоматты түрде төмендету параметрі салынған қағаз өлшемі үшін алынған факс өлшемі тым
ү

лкен болса

, принтердің келесі əрекетін анықтайды. Əдепкі бойынша параметр қосулы болады,

сондықтан кіріс факсының суретін бетке сəйкестендіру үшін мүмкін болса

, кішірейтіледі. Осы

мүмкіндік өшірулі болса

, бірінші бетке сыймаған ақпарат екінші бетте басылып

шығарылады

.Стандартты өлшемдегі факсты қабылдаған кезде жəне негізгі науаға Letter

ө

лшеміндегі қағаз салынған кезде Автоматты түрде төмендету пайдалы болады

.

Принтердің басқару тақтасынан автоматты түрде кішірейтуді орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Оны қосу немесе өшіру үшін Автоматты түрде төмендету түймесін басыңыз.

Қ