HP Officejet Pro 6830 - HP сандық факс мүмкіндігінің параметрлерін өзгерту

background image

HP сандық факс мүмкіндігінің параметрлерін өзгерту

НР сандық факс мүмкіндігін өшіруге жəне принтердің басқару тақтасынан факстарды басып
шығаруды ажыратуға болады

.

Принтердің басқару тақтасынан параметрлерді өзгерту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін, одан кейін НР сандық факс түймесін түртіңіз.
4. Өзгертілетін параметрді таңдаңыз. Келесі параметрлерді өзгертуге болады:

Факсты басып шығару

: Факстар қабылданғанда оларды басып шығару үшін осы

параметрді таңдаңыз

. Басып шығару мүмкіндігін өшірген болсаңыз, түсті факстар əлі

де басып шығарылады

.

HP сандық факс мүмкіндігін өшіру: HP сандық факс мүмкіндігін өшіру үшін осы
опцияны таңдаңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: НР сандық факс мүмкіндігін қосу үшін компьютердегі НР принтерінің
бағдарламалық құралын пайдаланыңыз

.

НР принтерінің бағдарламалық құралынан параметрлерді өзгерту

(Windows)

1. HP принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін HP

принтерінің бағдарламалық құралын ашыңыз

(Windows) бөлімін қараңыз.

2. Басып шығару, сканерлеу жəне факс жəне Сандық факсты орнату шеберін түймесін

басыңыз

.

3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

56 5-тарау Факс

KKWW

background image

НР принтерінің бағдарламалық құралынан параметрлерді өзгерту

(OS X)

1. HP Utility (HP утилитасы) ашыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін HP утилитасы (OS X) бөлімін

қ

араңыз

.

2. Принтерді таңдаңыз.
3. Факс параметрлері бөліміндегі Архив цифрового факса (Сандық факс мұрағаты)

параметрін таңдаңыз

.

HP сандық факс мүмкіндігін өшіру

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін, одан кейін НР сандық факс түймесін түртіңіз.
4. HP сандық факс мүмкіндігін өшіру түймесін түртіңіз.
5. Да (Иə) түймесін басыңыз.