HP Officejet Pro 6830 - Факсты қолмен алу

background image

Факсты қолмен алу

Телефон желісінде болсаңыз

, сөйлесіп отырған адам қосулы тұрса да факсты жібере алады.

Сөйлесу үшін тұтқаны ала аласыз немесе факс дыбысын естисіз

.

Принтерге

(2-EXT портына) тікелей жалғанған телефоннан факстарды қолмен қабылдауға

болады

.

Факсты қолмен алу

1. Принтердің қосылып тұрғанын жəне негізгі сөреге қағаздың салынғанын тексеріңіз.
2. Құжаттарды салатын науадан барлық түпнұсқаларды алып тастаңыз.
3. Принтер жауап бермей тұрғанда кіріс қоңырауына жауап беруге мүмкіндік беретін

жоғарғы санға Жауап берілетін қоңыраулар параметрін орнатыңыз

. Немесе принтер

автоматты түрде кіріс қоңырауына жауап бермес үшін Авто жауап беру параметрін
ө

шіріңіз

.

KKWW

Факс алу

51

background image

4. Жіберушімен бірге ағымдағы уақытта телефон байланысында болсаңыз, алушыға өз факс

құ

рылғысындағы Бастау түймесін басуын ескертіңіз

.

5. Жіберілетін факс құрылғысынан факс дыбыстық сигналын естіген кезде, келесі

ə

рекеттерді орындаңыз

:

а.

Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс

, Жіберу жəне қабылдау түймесін,

кейін Қазір қабылдау түймесін түртіңіз

.

ə

.

Принтер факсты алуды бастағаннан кейін телефон тұтқасын қоюға немесе желіде
қ

алуға болады

. Факс жіберіліп жатқанда телефон желісі тыныш болады.