HP Officejet Pro 6830 - Қалаусыз факс нөмірлерін блоктау

background image

алаусыз факс нөмірлерін блоктау

Телефон провайдері арқылы қоңырау шалушының идентификаторына жазылған болсаңыз

,

принтер осы нөмірлерден алынған факстарды қабылдамайтындай етіп нақты факс нөмірлерін
блоктауға болады

. Кіріс факсы қабылданғанда, принтер қоңырауды блоктау қажеттігін анықтау

ү

шін нөмірді қалаусыз факс нөмірлерінің тізімімен салыстырады

. Нөмір блокталған факс

нөмірлері тізіміндегі

нөмірге сəйкес келсе, факс басып шығарылмайды. (Блоктауға болатын

факс нөмірлерінің ең үлкен саны үлгіге байланысты əртүрлі болады

.)

ЕСКЕРТПЕ: Мүмкіндікке барлық елдерде

/аймақтарда қолдау көрсетілмейді. Еліңіз/аймағыңыз

мұны қолдамайтын болса

, Қалаусыз факсты блоктау Басымдықтар мəзірінде пайда

болмайды

.

ЕСКЕРТПЕ: Ешбір телефон нөмір қоңырау шалушының идентификатор тізіміне қосылмаса

, бұл

қ

оңырау шалушының идентификатор қызметіне жазылмадыңыз дегенді білдіреді

.

Белгілі бір факс нөмірлерін қалаусыз факс тізіміне қосу арқылы блоктауға

, тізімнен жою

арқылы блоктан шығаруға жəне блокталған қалаусыз факс нөмірлерінің тізімін басып шығаруға
болады

.

Нөмірді қалаусыз факс тізіміне қосу

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Қалаусыз факсты блоктау басыңыз.
5. + (Қосу белгісі) белгісін түртіңіз.
6. Төмендегі əрекеттердің бірін орындаңыз.

Қ

оңыраулар журналының тізімінен блокталатын факс нөмірін таңдау үшін

(Қоңыраулар журналы) түймесін басыңыз.

Блокталатын факс нөмірін қолмен енгізіп

, Қосу түймесін түртіңіз.

54 5-тарау Факс

KKWW

background image

ЕСКЕРТПЕ: Алынған факстың факс тақырыбында көрсетілетін факс нөмірін емес

, басқару

тақтасы дисплейінде көрсетілетін факс нөмірін енгізгеніңізді тексеріңіз

, себебі бұл

нөмірлер əртүрлі болады

.

Қ

алаусыз факс нөмірлерінің тізімінен нөмірлерді жою

Бұдан былай факс нөмірін блоктағыңыз келмесе

, қалаусыз факс тізімінен оны жоюға болады.

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Қалаусыз факсты блоктау басыңыз.
5. Жойылатын нөмірді түртіп, Жою түймесін түртіңіз.

Қ

алаусыз факс тізімін басып шығару үшін

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Есептер басыңыз.
3. Факс есептерін басып шығару түймесін түртіңіз.
4. Қалаусыз факс есебі түймесін түртіңіз.
5. Басып шығаруды бастау үшін Басып шығару түймешігін басыңыз.

Факстарды