HP Officejet Pro 6830 - Бірнеше алушыларға факс жіберу

background image

Бірнеше алушыларға факс жіберу

Екі немесе одан да көп алушылардан тұратын топтық телефон кітапшасының контактісін жасау
арқылы факсты бірнеше алушыларға жіберуге болады

.

Топтық телефон кітапшасын қолдану арқылы бірнеше алушыларға факс жіберу

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
3. Қазір жіберу түймесін түртіңіз.
4. Түпнұсқа сканер əйнегіне қойылса, Əйнекті пайдалану түймесін түртіңіз.
5.

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

6.

(Топтық телефон кітапшасының контактісі) түймесін түртіңіз.

7. Топтық телефон кітапшасының контактісінің атауын түртіңіз.
8. Факс жіберу түймесін түртіңіз.

Егер принтер құжатты беретін құралға түпнұсқаның салынғандығын анықтаса

, ол құжатты

топтық телефон кітапшасының контактісіндегі əрбір нөмірге жібереді

.

КЕҢЕС: Алушы жіберілген факстың сапасына қатысты мəселені хабарласа

, факстың

ажыратымдылығын немесе контрастын өзгертіп көріңіз

.

Факсты