HP Officejet Pro 6830 - Мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу

background image

Мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу

Мониторда теру параметрін қолданып

факс жіберу кезінде нөмірді теру, телефон дыбысын

немесе спикер арқылы басқа да дыбыстарды естисіз

. Бұл теру кезінде ескертулерге жауап

беру

, сондай-ақ, терудің жылдамдығын басқару мүмкіндіктерін қосады.

КЕҢЕС:

Телефон картасын қолданып жатсаңыз, PIN кодты жеткілікті жылдам енгізбеңіз,

принтер факстың дыбыстық сигналдарын тым жақын арада жіберуі мүмкін жəне ол

PIN кодтың

телефон картасының қызметі арқылы танылмауын туғызуы мүмкін

. Осындай жағдай туындаса,

телефон картасына арналған

PIN кодты сақтау үшін телефон кітапшасының контактісін жасауға

болады

. Қосымша ақпарат алу үшін Телефон кітапшасының контактілерін орнату бөлімін

қ

араңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Дыбыстық сигналды есіту үшін дыбыстың қосылып тұрғанын тексеріңіз

.

48 5-тарау Факс

KKWW

background image

Принтердің басқару тақтасында мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
3. Жаңа факсты жіберу түймесін түртіңіз.
4. Қара немесе Түсті түймесін басыңыз.
5. Дыбыстық сигналды естіген кезде, принтердің басқару панеліндегі пернетақтаны қолдану

арқылы нөмірді енгізіңіз

.

6. Туындауы мүмкін кез келген ескертулерді орындаңыз.

КЕҢЕС: Факс жіберу үшін

телефон картасын пайдаланып жатсаңыз жəне телефон

картасының

PIN кодын телефон кітапшасының контактісі ретінде сақтаған болсаңыз, PIN

кодты енгізу сұралғанда

, PIN код сақталған телефон кітапшасының контактісін таңдау үшін

(Телефон кітапшасы) түймесін түртіңіз.

Факс құрылғысының жауаптарын алған кезде факс жіберіледі

.