HP Officejet Pro 6830 - Факсты телефоннан жіберу

background image

Факсты телефоннан жіберу

Факсты қосымша телефонмен жіберуге болады

. Бұл факсты жібермес бұрын алушымен

сөйлесуге мүмкіндік береді

.

Факсты қосымша телефоннан жіберу

1. Түпнұсқаның басып шығарылатын бетін сканердің əйнегіне төмен қаратып немесе құжатты

беретін құралға жоғары қаратып салыңыз

.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу немесе Құжатты беретін

құ

ралға түпнұсқаны салу бөлімін қараңыз

.

2. Принтерге қосылған телефондағы пернетақтаны қолдану арқылы нөмірді теріңіз.

Алушы телефон қоңырауына жауап берсе

, алушыға факс сигналы естілгеннен кейін факс

құ

рылғысынан факсты қабылдауы тиіс екендігін хабарлаңыз

. Қоңырауға факс құрылғысы

жауап берсе

, факс құрылғысынан факстың дыбыстық сигналын естисіз.

3. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Факс түймесін басыңыз.
4. Жіберу жəне қабылдау түймесін түртіңіз.
5. Факс жіберу түймесін түртіңіз.
6. Түпнұсқа сканер əйнегіне қойылса, Əйнекті пайдалану түймесін түртіңіз.
7. Факсты жіберуге дайын болған кезде Қара немесе Түсті түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Сұралғанда Факс жіберу таңдаңыз

.

Факс жіберіліп жатқанда телефон тыныш болады

. Осыдан кейін де алушымен сөйлескіңіз

келсе

, толық жіберілгенге дейін желіде болыңыз. Алушымен сөйлесіп болсаңыз, факс

жіберіліп бастаған кезде телефон тұтқасын көтеруіңізге болады

.