HP Officejet Pro 6830 - Факсты қатені түзету күйінде жіберу

background image

қатені түзету күйінде жіберу

Қ

атені түзету күйі қатені түзету күйі

(ҚТК) тарату кезінде туындаған қателерді анықтау жəне

қ

ате бөлігін қайта таратуды автоматты түрде сұрау арқылы төмен телефон желілеріне

байланысты деректерді жоғалтудың алдын алады

. Телефон төлемдеріне əсер етілмеген

немесе жақсы телефон желілерінде тіптен азайтылған болуы мүмкін

. Төмен телефон

желілерінде қатені түзету күйі жіберілетін уақыт пен телефон төлемдерін көбейтеді

, бірақ

деректерді сенімдірек жібереді

. Əдепкі параметр Қосулы болып табылады. Телефон

төлемдерін елеулі көбейтетін болса жəне азайтылған төлем үшін төменірек сапаны қабылдай
алатын болсаңыз

, қатені түзету күйін ажыратыңыз.

Қ

атені түзету күйін ажырататын болсаңыз

:

Факстарды жіберудің жəне қабылдаудың тарату жылдамдығының сапасына əсер етіледі

.

Факс жылдамдығы параметрі автоматты түрде Орташа деп орнатылған

.

Бұдан былай түсті факстарды қабылдау немесе жіберу мүмкін болмайды

.

50 5-тарау Факс

KKWW

background image

Басқару тақтасын қатені түзету күйін өзгерту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін түртіңіз.
3. Басымдықтар түймесін түртіңіз.
4. Оны қосу немесе өшіру үшін Қатені түзету күйі түймесін басыңыз.
5. Қосулы немесеӨшірулі таңдаңыз.