HP Officejet Pro 6830 - Факс және сандық телефон қызметтері

background image

Факс жəне сандық телефон қызметтері

Көптеген телефон компаниялары тұтынушыларға келесі сияқты сандық телефон қызметтерін
береді

:

Сандық абоненттік желі

(DSL): Телефон корпорациясы арқылы сандық абоненттік желі

(DSL) қызметі. (Сандық абоненттік желі (DSL) сіздің еліңізде/аймағыңызда ассиметриялық
сандық абоненттік желі

(АDSL) деп аталуы мүмкін.)

Жеке телефон станциясы

(PBX): Жеке телефон станциясының (PBX) телефон жүйесі.

Біріктірілген қызметтердің сандық желісі

(ISDN): Біріктірілген қызметтердің сандық

желісінің

(ISDN) жүйесі.

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

: Интернетті қолдану арқылы принтермен

факстарды жіберуге жəне қабылдап алуға мүмкіндік беретін

төмен бағадағы қызмет. Бұл

ə

діс интернет протоколы арқылы факс жіберу

(FoIP) деп аталады.

Қ

осымша ақпарат алу үшін Интернет протоколы арқылы факс жіберу бөлімін қараңыз

.

HP принтерлері дəстүрлі ұқсас телефон қызметтерімен бірге қолдану үшін арнайы жасалған.
Егер сандық телефон ортасында

(мыс., DSL/ADSL, PBX немесе ISDN), принтердің факс

қ

ызметін орнатып жатқанда

, сандық-аналогтық сүзгілерді немесе түрлендіргіштерді қолдану

қ

ажет болуы мүмкін

.

ЕСКЕРТПЕ:

HP корпорациясы принтердің барлық сандық орталарда барлық сандық қызмет

желілерімен немесе қызметті берушілермен

, сандық-аналогтық түрлендіргіштермен

сəйкестігіне кепілдеме бермейді

. Əрқашан телефон компанияларының берілген желі

қ

ызметтеріне негізделіп дұрыс орнату параметрлерін алу үшін тікелей компаниямен талқылау

ұ

сынылады

.