HP Officejet Pro 6830 - Жауап бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату

background image

Жауап бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату

Авто жауап беру параметрі қосулы болса

, кіріс қоңырауларына автоматты түрде жауап

берілмес бұрын қанша қоңыраулар қабылданатынын көрсетуге болады

.

Егер принтер сияқты бірдей телефон желісінде жауап беру құрылғысы болса

, Жауап берілетін

қ

оңыраулар параметрі маңызды болып табылады

, себебі жауап беру машинасының телефонға

принтерден бұрын жауап беруін қалайсыз

. Принтерге жауап беру үшін орнатылған

қ

оңырауларды саны жауап беру құрылғысына жауап беру үшін орнатылған қоңыраулардың

санынан жоғарырақ болуы қажет

.

Мысалы

, жауап беру құрылғысын қоңыраулардың төмен санына орнатыңыз жəне принтерді

қ

оңыраулардың ең үлкен санына орнатыңыз

. (Ең үлкен қоңыраулардың саны елге/аймаққа

байланысты əртүрлі болады

). Осы орнатылымда жауап беру құрылғысы қоңырауға жауап береді

жəне принтер желіні басқарады

. Егер принтер факс сигналдарын анықтаса, ол факсты

қ

абылдап алады

. Егер қоңырау дыбыстық қоңырау болса, жауап беру құрылғысы кіріс

хабарламасын жазып алады

.

Жауап бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Жауап берілетін қоңыраулар басыңыз.
4. Қоңыраулардың мөлшерін түртіңіз.
5. Параметрді қабылдау үшін Дайын түймесін басыңыз.