HP Officejet Pro 6830 - Жауап беру күйін (автоматты түрдегі жауап) орнату

background image

(автоматты түрдегі жауап) орнату

Жауап беру күйі принтердің кіріс қоңырауларына жауап беретінін не жауап бермейтінін
тексереді

.

Авто жауап беру параметрін принтердің факстарға автоматты түрде жауап беруін
қ

алаған кезде қосыңыз

. Принтер барлық кіріс қоңырауларына жəне факстарға автоматты

түрде жауап береді

.

Авто жауап беру параметрін принтердің факстарды қолмен қабылдап алуын қалаған
кезде ажыратыңыз

. Кіріс факс қоңырауына өзіңіз жауап беру керексіз, əйтпесе принтер

факстарды қабылдап алмайды

.

60 5-тарау Факс

KKWW

background image

Жауап беру күйін орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Оны қосу немесе өшіру үшін Авто жауап беру түймесін басыңыз.

Басты терезесндегі

(Факс күйі түймесі) түймесін басу арқылы да осы мүмкіндікке кіруге

болады

.