HP Officejet Pro 6830 - Теру түрін орнату

background image

Теру түрін орнату

Бұл іс рəсімін үндес теру немесе импульстік теру күйін орнату үшін пайдаланыңыз

. Əдепкі

зауытта орнатылған күй — Тональный

(Үндес). Телефон желісі үндес теруді қолдана

алмайтындығын анықтамайынша

, параметрді өзгертпеңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Импульстік теру барлық елдерде

/аймақтарда қол жетімді болмайды.

Теру түрін орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Теру түрі түйемсін түртіңіз.
4. Тоновый (Тондық) немесе Импульсный (Импульстік) таңдау үшін басыңыз.

Қ