HP Officejet Pro 6830 - Факстың тақырыпшасын теңшеу

background image

Факстың тақырыпшасын теңшеу

Факстың тақырыпшасы жіберілетін əрбір факстың жоғарғы жағында атауды жəне факс нөмірін
басып шығарады

. HP корпорациясы принтермен бірге берілген НР бағдарламалық құралын

қ

олдану арқылы факс тақырыпшасын орнатуды ұсынады

. Осы жерде сипатталғандай

принтердің басқару тақтасын қолдану арқылы да факс тақырыпшасын орнатуға болады

.

ЕСКЕРТПЕ: Кейбір елдерде

/аймақтарда факс тақырыпшасының мəліметтері заңмен талап

етіледі

.

Факс тақырыпшасын орнату немесе өзгерту

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Заголовок факса (Факс тақырыбы) түймесін басыңыз.
4. Жеке немесе компания атын енгізіп, Дайын түймесін басыңыз.
5. Факс нөмірін енгізіп, Дайын басыңыз.

Жауап беру күйін