HP Officejet Pro 6830 - Факс жылдамдығын орнату

background image

Факс жылдамдығын орнату

Факстарды жіберу жəне алу кезінде принтер мен басқа факс құрылғылары арасындағы
байланысты орнату үшін қолданылатын факс жылдамдығын орнатуға болады

.

Келесі əрекеттердің бірін қолданатын болсаңыз

, факс жылдамдығын төменірек жылдамдыққа

орнату қажет етілуі мүмкін

.

Интернет телефон қызметі

PBX (жеке телефон станциясы) жүйесі

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

Біріктірілген қызметтердің сандық желі

(ISDN) қызметі

Факстарды жіберу жəне алу кезінде ақаулар туындаса

, баяуырақ Факс жылдамдығы

пайдаланып көріңіз

. Келесі кесте қолданыстағы факс жылдамдығы параметрлерін береді.

Факс жылдамдығы параметрі

Факс жылдамдығы

Жылдам

в

.34 (33600 бод)

Орташа

в

.17 (14400 бод)

Жай

в

.29 (9600 бод)

Факс жылдамдығын орнату

1. Принтердің басқару тақтасының дисплейінен Теңшеу түймесін басыңыз.
2. Факсты орнату түймесін, одан кейін Басымдықтар басыңыз.
3. Факс жылдамдығы басыңыз.
4. Параметрді таңдау үшін басыңыз.

KKWW

Факс параметрлерін өзгерту

63