HP Officejet Pro 6830 - Сия төмен

background image

Сия төмен

Сия картриджы сия төмен деген хабарламаны анықтады

.

KKWW

Сия төмен

187

background image

Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана анықтауларды
береді

. Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарын алған кезде ықтимал басып шығару

кідірісін болдырмау үшін қосымша картридж болған жөн

. Басып шығару сапасы ұнамсыз

болмайынша картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.

Сия картридждерін ауыстыру туралы ақпарат алу үшін Сия картридждерін ауыстыру бөлімін
қ

араңыз

. Сия картридждеріне атпсырыс беру туралы ақпарат алу үшін Cия картридждеріне

тапсырыс беру бөлімін қараңыз

. Пайдаланылған сия жабдықтарын қайта пайдалану туралы

ақпаратты алу үшін

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы бөлімін қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Картридждердегі сия процесті баптауды қамтитын

, принтер мен картридждерді

басып шығаруға дайындайтын əртүрлі əдісте басып шығару процесін қолданады

. Қосымша,

қ

алдық сия қолданылғаннан кейін картриджда қалып қояды

. Қосымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/go/inkusage бөлімін қараңыз.