HP Officejet Pro 6830 - Сия өте төмен

background image

Сия өте төмен

Картридж сияның өте төмен екендігі туралы хабарды анықтады

.

Сия деңгейі ескертулері мен көрсеткіштері тек қана жоспарлау мақсатында ғана анықтауларды
береді

. Сия деңгейінің өте төмендігі туралы ескерту хабарын алған кезде ықтимал басып

шығару кідірістерін болдырмау үшін

HP компаниясы қосымша картридж алуды ұсынады. Басып

шығару сапасы жарамсыз болмайынша картридждерді ауыстырудың қажеті жоқ

.

Сия картридждерін ауыстыру туралы ақпарат алу үшін Сия картридждерін ауыстыру бөлімін
қ

араңыз

. Сия картридждеріне атпсырыс беру туралы ақпарат алу үшін Cия картридждеріне

тапсырыс беру бөлімін қараңыз

. Пайдаланылған сия жабдықтарын қайта пайдалану туралы

ақпаратты алу үшін

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы бөлімін қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Картридждердегі сия процесті баптауды қамтитын

, принтер мен картридждерді

басып шығаруға дайындайтын əртүрлі əдісте басып шығару процесін қолданады

. Қосымша,

қ

алдық сия қолданылғаннан кейін картриджда қалып қояды

. Қосымша ақпарат алу үшін

www.hp.com/go/inkusage бөлімін қараңыз.