HP Officejet Pro 6830 - С жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/факс желісі

background image

: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/факс желісі

Бірдей телефон нөміріне дыбыстық қоңырауларды жəне факс қоңырауларын қабылдайтын
болсаңыз жəне осы телефон желісінде басқа кеңсе жабдығы

(немесе дыбыстық пошта)

болмаса

, принтерді осы бөлімде сипатталғандай орнатыңыз.

Cурет ə-

4 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

3

Телефон

(қосымша)

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 167

background image

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/факс желісімен принтерді орнату

1. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

2. Төмендегі əрекеттердің бірін орындаңыз:

Параллель теру телефон жүйесі болса

, ақ жолақты принтердің таңбаланған 2-EXT

портынан ажыратып

, телефонды осы портқа қосыңыз.

Сериялы теру телефон жүйесін қолдансаңыз

, тіркелген штепсельді ашасы бар

принтер кабелінің жоғарғы жағына телефонды тікелей жалғаңыз

.

3. Енді принтердің қоңырауларға автоматты түрде немесе қолмен жауап беретінін шешу

қ

ажет

:

Принтерді қоңырауларға автоматты түрде жауап беретін етіп орнату үшін

, ол барлық

кіріс қоңырауларына жауап беріп

, факстарды қабылдайды. Бұл жағдайда принтер

факс пен дыбыстық қоңыраулар арасындағы айырмашылықты ажыратпайды

;

дыбыстық қоңырау екенін сезсеңіз

, принтер қоңырауға жауап бермесе бұрын өзіңіздің

жауап беруіңіз қажет

. Принтерді қоңырауларға автоматты түрде жауап беретін етіп

орнату үшін Авто жауап беру параметрін қосыңыз

.

Принтерді факстарға қолмен жауап беру үшін орнатқан болсаңыз

, кіріс факс

қ

оңырауларына жауап беретін адамның болуы қажет

, əйтпесе принтер факстарға

жауап бере алмайды

. Принтерді қоңырауларға қолмен жауап беретін етіп орнату үшін

Авто жауап беру параметрін ажыратыңыз

.

4. Факс сынағын іске қосыңыз.

Принтер қоңырауға жауап бермес бұрын телефонды көтеріп

, жіберуші факс құрылғысынан

факс сигналдарын естісеңіз

, факс қоңырауына қолмен жауап беру қажет.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.