HP Officejet Pro 6830 - A жағдайы: Бөлек факс желісі (ешбір дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды)

background image

A жағдайы: Бөлек факс желісі (ешбір дыбыстық қоңыраулар

қ

абылданбайды

)

Ешбір дыбыстық қоңырауларды қабылдамайтын бөлек телефон желісі болатын болса жəне осы
телефон желісіне қосылған басқа жабдық болмаса

, принтерді осы бөлімде сипатталғандай

орнатыңыз

.

Cурет ə-

1 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

Бөлек факс желісімен принтерді орнату

1. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

2. Авто жауап беру параметрін қосыңыз.
3. (Қосымша) Жауап берілетін қоңыраулар параметрін төменірек параметрге (екі қоңырау)

ө

згертіңіз

.

4. Факс сынағын іске қосыңыз.

Принтерге қоңырау шалынғанда

, принтер Жауап берілетін қоңыраулар параметрінде

орнатылған бірнеше қоңыраудан кейін автоматты түрде жауап береді

. Принтер факсты

қ

абылдау сигналдарын жіберуші факс құрылғысына шығарып

, факсты қабылдайды.

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 163