HP Officejet Pro 6830 - D жағдайы: Бірдей желідегі арнайы қоңырау қызметі бар факс

background image

D жағдайы: Бірдей желідегі арнайы қоңырау қызметі бар факс

Ə

рбірінде

əртүрлі қоңырау үлгісі бар бір телефон желісіне əртүрлі телефон нөмірін қосуға

мүмкіндік беретін

арнайы қоңырау қызметіне (телефон корпорациясы арқылы) жазылу үшін,

принтерді осы бөлімде сипатталғандай орнатыңыз

.

Cурет ə-

3 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

Арнайы қоңырау қызметімен принтерді орнату

1. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

2. Авто жауап беру параметрін қосыңыз.
3. Факс нөмірін тағайындалған телефон корпорациясының үлгісіне сəйкестендіру үшін

Арнайы қоңырау параметрін өзгертіңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Əдепкі бойынша принтерді барлық қоңырау үлгілеріне жауап беретін етіп
орнатуға болады

. Факс нөміріне тағайындалған қоңырау үлгісіне сəйкес келетін Арнайы

қ

оңырау параметрін орнатпасаңыз

, принтер дыбыстық қоңырауларға да, факс

қ

оңырауларына да жауап бермеуі мүмкін немесе мүлдем жауап бермеуі мүмкін

.

166 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

КЕҢЕС: Арнайы қоңырауды орнату үшін принтердің басқару тақтасындағы қоңырау
ү

лгісін анықтау функциясын да пайдалануға болады

. Осы мүмкіндік арқылы принтер

қ

оңырауды танып

, кіріс қоңырауының үлгісін жазып алады жəне осы қоңырауға негізделіп

факс қоңырауларына телефон корпорациясы тағайындаған арнайы қоңырау үлгісін
автоматты түрде анықтайды

. Қосымша ақпарат алу үшін Арнайы қоңырау үшін қоңырауға

жауап беру үлгісін өзгерту бөлімін қараңыз

.

4. (Қосымша) Жауап берілетін қоңыраулар параметрін төменірек параметрге (екі қоңырау)

ө

згертіңіз

.

5. Факс сынағын іске қосыңыз.

Принтер

(Арнайы қоңырау параметрі) таңдалған қоңыраулардың санынан кейін (Жауап

берілетін қоңыраулар параметрі

) таңдалған қоңырау үлгісі бар кіріс қоңырауларына автоматты

түрде жауап береді

. Принтер факсты қабылдау сигналдарын жіберуші факс құрылғысына

шығарып

, факсты қабылдайды.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.

С жағдайы