HP Officejet Pro 6830 - Принтерді компьютерде теру модемімен бірге орнату

background image

Принтерді компьютерде теру модемімен бірге орнату

Факстарды жіберу жəне компьютерде теру модемі үшін бірдей телефон желісін пайдаланып
жатсаңыз

, принтерді орнату үшін осы нұсқауларды орындаңыз.

Cурет ə-

6 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

«1-LINE» портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

3

Модемі бар компьютер

Принтерді компьютерде теру модемімен бірге орнату

1. Принтердің артқы жағында таңбаланған 2-EXT порттан ақ жолақты ажыратыңыз.
2. Компьютердің артқы жағынан (компьютерде теру модемі) телефон ұясына қосылатын

телефон сымын табыңыз

. Сымды телефон ұясынан ажыратып, оны принтердің артқы

жағында таңбаланған

2-EXT портқа жалғаңыз.

170 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

3. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

4. Модемнің бағдарламалық құралы факстарды компьютерге автоматты түрде алу үшін

орнатылған болса

, бұл параметрді ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Модемнің бағдарламалық құралында факсты автоматты түрде қабылдау
функциясын ажыратпаған болсаңыз

, принтер факстарды қабылдай алмайды.

5. Авто жауап беру параметрін қосыңыз.
6. (Қосымша) Жауап берілетін қоңыраулар параметрін төменірек параметрге (екі қоңырау)

ө

згертіңіз

.

7. Факс сынағын іске қосыңыз.

Принтерге қоңырау шалынғанда

, принтер Жауап берілетін қоңыраулар параметрінде

орнатылған бірнеше қоңыраудан кейін автоматты түрде жауап береді

. Принтер факсты

қ

абылдау сигналдарын жіберуші факс құрылғысына шығарып

, факсты қабылдайды.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.

Принтерді компьютерде