HP Officejet Pro 6830 - Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі бар факс

background image

/компьютерде теру модемі бар факс

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде DSL/ADSL модемі бар факс

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде теру модемі бар факс

Факс жəне телефон қоңыраулары үшін бірдей телефон желісін пайдаланып жатсаңыз

, факсты

орнату үшін осы нұсқауларды пайдаланыңыз

.

Компьютердегі телефон порттарының санына негізделген принтерді компьютермен бірге
орнатуға арналған екі түрлі жол бар

. Бастамас бұрын бір немесе екі телефон порттарының

болуын қарау үшін компьютерді тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Компьютерде тек бір ғана телефон порты болса

, суретте көрсетілгендей

параллель сплиттерді сатып алу қажет

(жалғастырғыш деп те аталады). (Параллель

сплиттердің алдыңғы жағында бір

RJ-11 порты жəне артқы жағында екі RJ-11 порты бар. Екі

сымды телефон сплиттерді

, сериялық сплиттерді немесе алдыңғы жағында екі RJ-11 порты бар

жəне артқы жағында ашасы бар параллель сплиттерді қолданбаңыз

).

Cурет ə-

8 Параллель сплиттердің мысалы

Cурет ə-

9 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

3

Параллель сплиттер

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 173

background image

4

Модемі бар компьютер

5

Телефон

Екі телефон порты бар

компьютермен бірге бірдей телефон желісіне принтерді орнату

1. Принтердің артқы жағында таңбаланған 2-EXT порттан ақ жолақты ажыратыңыз.
2. Компьютердің артқы жағынан (компьютерде теру модемі) телефон ұясына қосылатын

телефон сымын табыңыз

. Сымды телефон ұясынан ажыратып, оны принтердің артқы

жағында таңбаланған

2-EXT портқа жалғаңыз.

3. Компьютерде теру модемінің артқы жағындағы "OUT" портына телефонды қосыңыз.
4. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

5. Модемнің бағдарламалық құралы факстарды компьютерге автоматты түрде алу үшін

орнатылған болса

, бұл параметрді ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Модемнің бағдарламалық құралында факсты автоматты түрде қабылдау
функциясын ажыратпаған болсаңыз

, принтер факстарды қабылдай алмайды.

6. Енді принтердің қоңырауларға автоматты түрде немесе қолмен жауап беретінін шешу

қ

ажет

:

Принтерді қоңырауларға автоматты түрде жауап беретін етіп орнату үшін

, ол барлық

кіріс қоңырауларына жауап беріп

, факстарды қабылдайды. Бұл жағдайда принтер

факс пен дыбыстық қоңыраулар арасындағы айырмашылықты ажыратпайды

;

дыбыстық қоңырау екенін сезсеңіз

, принтер қоңырауға жауап бермесе бұрын өзіңіздің

жауап беруіңіз қажет

. Принтерді қоңырауларға автоматты түрде жауап беретін етіп

орнату үшін Авто жауап беру параметрін қосыңыз

.

Принтерді факстарға қолмен жауап беру үшін орнатқан болсаңыз

, кіріс факс

қ

оңырауларына жауап беретін адамның болуы қажет

, əйтпесе принтер факстарға

жауап бере алмайды

. Принтерді қоңырауларға қолмен жауап беретін етіп орнату үшін

Авто жауап беру параметрін ажыратыңыз

.

7. Факс сынағын іске қосыңыз.

Принтер қоңырауға жауап бермес бұрын телефонды көтеріп

, жіберуші факс құрылғысынан

факс сигналдарын естісеңіз

, факс қоңырауына қолмен жауап беру қажет.

Дыбыстық

, факс жəне компьютерде теру модемі үшін телефон желісін пайдаланып жатсаңыз,

факсты орнату мақсатында осы нұсқауларды орындаңыз

.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.

174 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық