HP Officejet Pro 6830 - I жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/жауап беру құрылғысы бар факс желісі

background image

I жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/жауап беру құрылғысы

бар факс желісі

Бірдей телефон нөміріне дыбыстық қоңырауларды жəне факс қоңырауларын қабылдайтын
болсаңыз жəне осы телефон нөмірінің дыбыстық қоңырауларына жауап беретін дыбыстық
құ

рылғы бар болса

, принтерді осы бөлімде сипатталғандай орнатыңыз.

Cурет ə-

11 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Берілген телефон сымын принтердің артқы жағындағы

1-LINE портына қосу үшін

қ

олданыңыз

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

3

Жауап беру құрылғысы

4

Телефон

(қосымша)

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/жауап беру құрылғысы бар факс желісімен принтерді орнату

1. Принтердің артқы жағында таңбаланған 2-EXT порттан ақ жолақты ажыратыңыз.
2. Жауап беру құрылғысын телефон ұясынан ажыратып, оны принтердің артқы жағында

таңбаланған

2-EXT портына қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жауап беру құрылғысын принтерге тікелей қоспасаңыз

, жіберілетін факс

құ

рылғысы шығаратын факс сигналдары жауап беру құрылғысына жазылуы мүмкін жəне

принтер факстарды қабылдай алмауы мүмкін

.

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 177

background image

3. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

4. (Қосымша) Жауап беру құрылғысында кірістірілген телефон болмаса, конференция үшін

жауап беру құрылғысының артқы жағындағы

«OUT» портына телефонды қосу қажет болуы

мүмкін

.

ЕСКЕРТПЕ: Жауап беру құрылғысы сыртқы телефонды қосуға мүмкіндік бермесе

,

принтерге жауап беру құрылғысы мен телефонды бірдей қосу үшін параллель сплиттерді
сатып алуға да болады

(жалғастырғыш ретінде де белгілі). Осы байланыстар үшін қалыпты

телефон сымдарын пайдаланыңыз

.

5. Авто жауап беру параметрін қосыңыз.
6. Жауап беру құрылғысын қоңыраулардың аз санынан кейін жауап беретін етіп орнатыңыз.
7. Принтердегі Жауап берілетін қоңыраулар параметрін принтер арқылы қолдау

көрсетілетін қоңыраулардың ең көп санына өзгертіңіз

. (Ең үлкен қоңыраулардың саны елге/

аймаққа байланысты əртүрлі болады

).

8. Факс сынағын іске қосыңыз.

Телефон қоңырау шалғанда

, орнатылған қоңыраулардың санынан кейін жауап беру құрылғысы

жауап беріп

, жазылған сəлемдесуді ойнатады. Принтер осы уақытта қоңырауды басқарады,

факс сигналдарын

«тыңдайды». Кіріс факс сигналдары анықталған болса, принтер факсты

қ

абылдау сигналдарын шығарып

, факстарды қабылдайды; факс сигналдары болмаса, принтер

желіні басқаруды тоқтатады жəне жауап беру құрылғысы дыбыстық хабарламаны жазады

.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.