HP Officejet Pro 6830 - Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі және жауап беру құрылғысы бар факс желісі

background image

/компьютерде теру модемі жəне жауап беру

құ

рылғысы бар факс желісі

Компьютердегі телефон порттарының санына негізделген принтерді компьютермен бірге
орнатуға арналған екі түрлі жол бар

. Бастамас бұрын бір немесе екі телефон порттарының

болуын қарау үшін компьютерді тексеріңіз

.

ЕСКЕРТПЕ: Компьютерде тек бір ғана телефон порты болса

, суретте көрсетілгендей

параллель сплиттерді сатып алу қажет

(жалғастырғыш деп те аталады). (Параллель

сплиттердің алдыңғы жағында бір

RJ-11 порты жəне артқы жағында екі RJ-11 порты бар. Екі

сымды телефон сплиттерді

, сериялық сплиттерді немесе алдыңғы жағында екі RJ-11 порты бар

жəне артқы жағында ашасы бар параллель сплиттерді қолданбаңыз

).

Cурет ə-

12 Параллель сплиттердің мысалы

Cурет ə-

13 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Компьютердегі

«IN» телефон порты

3

Компьютердегі

«OUT» телефон порты

4

Телефон

(қосымша)

5

Жауап беру құрылғысы

6

Модемі бар компьютер

7

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

пайдаланыңыз

.

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 179

background image

Екі телефон порты бар

компьютермен бірге бірдей телефон желісіне принтерді орнату

1. Принтердің артқы жағында таңбаланған 2-EXT порттан ақ жолақты ажыратыңыз.
2. Компьютердің артқы жағынан (компьютерде теру модемі) телефон ұясына қосылатын

телефон сымын табыңыз

. Сымды телефон ұясынан ажыратып, оны принтердің артқы

жағында таңбаланған

2-EXT портқа жалғаңыз.

3. Жауап беру құрылғысын телефон ұясынан ажыратып, оны компьютердің (компьютерде

теру модемінің

) артқы жағында таңбаланған «OUT» портына қосыңыз.

4. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

5. (Қосымша) Жауап беру құрылғысында кірістірілген телефон болмаса, конференция үшін

жауап беру құрылғысының артқы жағындағы

«OUT» портына телефонды қосу қажет болуы

мүмкін

.

ЕСКЕРТПЕ: Жауап беру құрылғысы сыртқы телефонды қосуға мүмкіндік бермесе

,

принтерге жауап беру құрылғысы мен телефонды бірдей қосу үшін параллель сплиттерді
сатып алуға да болады

(жалғастырғыш ретінде де белгілі). Осы байланыстар үшін қалыпты

телефон сымдарын пайдаланыңыз

.

6. Модемнің бағдарламалық құралы факстарды компьютерге автоматты түрде алу үшін

орнатылған болса

, бұл параметрді ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Модемнің бағдарламалық құралында факсты автоматты түрде қабылдау
функциясын ажыратпаған болсаңыз

, принтер факстарды қабылдай алмайды.

7. Авто жауап беру параметрін қосыңыз.
8. Жауап беру құрылғысын қоңыраулардың аз санынан кейін жауап беретін етіп орнатыңыз.
9. Принтердегі Жауап берілетін қоңыраулар параметрін өнім арқылы қолдау көрсетілетін

қ

оңыраулардың ең көп санына өзгертіңіз

. (Ең үлкен қоңыраулардың саны елге/аймаққа

байланысты əртүрлі болады

).

10. Факс сынағын іске қосыңыз.

Телефон қоңырау шалғанда

, орнатылған қоңыраулардың санынан кейін жауап беру құрылғысы

жауап беріп

, жазылған сəлемдесуді ойнатады. Принтер осы уақытта қоңырауды басқарады,

факс сигналдарын

«тыңдайды». Кіріс факс сигналдары анықталған болса, принтер факсты

қ

абылдау сигналдарын шығарып

, факстарды қабылдайды; факс сигналдары болмаса, принтер

желіні басқаруды тоқтатады жəне жауап беру құрылғысы дыбыстық хабарламаны жазады

.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.

180 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық