HP Officejet Pro 6830 - K жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі және дыбыстық поштасы бар факс желі

background image

K жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру

модемі жəне дыбыстық поштасы бар факс желісі

Бірдей телефон нөміріне дыбыстық қоңырауларды жəне факс қоңырауларын қабылдайтын
болсаңыз

, бірдей телефон желісінде компьютерде теру модемін қолданатын болсаңыз жəне

осы телефон корпорациясы арқылы

дыбыстық пошта қызметіне де жазылған болсаңыз,

принтерді осы бөлімде сипатталғандай орнатыңыз

.

182 ə қосымшасы Қосымша факсты орнату

KKWW

background image

ЕСКЕРТПЕ: Факс қоңыраулары үшін қолданылатын бірдей телефон нөмірінде дыбыстық пошта
қ

ызметі болса

, факстарды автоматты түрде қабылдау мүмкін болмайды. Факстарды қолмен

қ

абылдау қажет болады

; бұл кіріс факстары қоңырауларына жауап беру үшін сіздің қол жетімді

болуыңыз қажет дегенді білдіреді

. Оның орнына факстарды автоматты түрде қабылдағыңыз

келсе

, арнайы қоңырау қызметіне жазылу немесе факс үшін бөлек телефон желісін алу үшін

телефон корпорациясымен байланысыңыз

.

Компьютердің теру модемі принтермен бірге телефон желісін ортақ пайдалануды бастағаннан
бастап

, модем мен принтерді бір уақытта бірге қолдана алмайсыз. Мысалы, электрондық пошта

хабарламасын жіберу не интернетке кіру үшін компьютердің теру модемін пайдаланып жатқан
болсаңыз

, принтерді факс жіберу үшін қолдана алмайсыз.

Компьютердегі телефон порттарының санына негізделген принтерді компьютермен бірге
орнатуға арналған екі түрлі жол бар

. Бастамас бұрын бір немесе екі телефон порттарының

болуын қарау үшін компьютерді тексеріңіз

.

Компьютерде тек бір ғана телефон порты болса

, суретте көрсетілгендей параллель

сплиттерді сатып алу қажет

(жалғастырғыш деп те аталады). (Параллель сплиттердің

алдыңғы жағында бір

RJ-11 порты жəне артқы жағында екі RJ-11 порты бар. Екі сымды

телефон сплиттерді

, сериялық сплиттерді немесе алдыңғы жағында екі RJ-11 порты бар

жəне артқы жағында ашасы бар параллель сплиттерді қолданбаңыз

).

Cурет ə-

15 Параллель сплиттердің мысалы

Компьютерде екі телефон порты болса

, принтерді келесі сияқты орнатыңыз:

Cурет ə-

16 Принтердің артқы көрінісі

1

Телефон ұясы

2

Принтермен бірге қорапта берілген телефон сымын

1-LINE портына қосу үшін

қ

олданыңыз

Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға болады.

KKWW

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) 183

background image

3

Модемі бар компьютер

4

Телефон

Екі телефон порты бар компьютермен бірге бірдей телефон желісіне принтерді орнату

1. Принтердің артқы жағында таңбаланған 2-EXT порттан ақ жолақты ажыратыңыз.
2. Компьютердің артқы жағынан (компьютерде теру модемі) телефон ұясына қосылатын

телефон сымын табыңыз

. Сымды телефон ұясынан ажыратып, оны принтердің артқы

жағында таңбаланған

2-EXT портқа жалғаңыз.

3. Компьютерде теру модемінің артқы жағындағы "OUT" портына телефонды қосыңыз.
4. Принтермен бірге берілген қораптағы телефон сымын пайдаланып бір ұшын телефон

ұ

ясына қосыңыз

, одан кейін екінші ұшын принтердің артындағы таңбаланған 1-LINE

портына қосыңыз

.

ЕСКЕРТПЕ: Жеткізілген телефон сымын ел

/аймақ үшін берілген адаптерге қосуға

болады

.

Телефон ұясын принтерге қосу үшін берілген сымды қолданбасаңыз

, факсты сəтті жіберу

мүмкін болмауы ықтимал

. Бұл арнайы телефон сымы үйдегі немесе кеңседегі бұрыннан

орнатылған болуы мүмкін телефон сымдарынан басқа болады

.

5. Модемнің бағдарламалық құралы факстарды компьютерге автоматты түрде алу үшін

орнатылған болса

, бұл параметрді ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Модемнің бағдарламалық құралында факсты автоматты түрде қабылдау
функциясын ажыратпаған болсаңыз

, принтер факстарды қабылдай алмайды.

6. Авто жауап беру параметрін ажыратыңыз.
7. Факс сынағын іске қосыңыз.

Кіріс факс қоңырауына өзіңіз жауап беру керексіз

, əйтпесе принтер факстарды қабылдап

алмайды

.

Принтерге қосымша жабдықты орнату кезінде ақаулар туындаса

, келесі көмектерді алу үшін

жергілікті қызметті берушімен немесе сатушымен байланысыңыз

.