HP Officejet Pro 6830 - Niski poziom tuszu

background image

Niski poziom tuszu

Bardzo niski poziom tuszu

Problem z pojemnikiem z tuszem

Zły rozmiar papieru

Karetka pojemnika z tuszem jest zablokowana

Zacięcie papieru lub problem z podajnikiem

Brak papieru

Nie udało się wydrukować dokumentu

Błąd drukarki

Otwarte drzwiczki

Awaria pojemnika z tuszem

Problem z uaktualnieniem informacji o materiałach eksploatacyjnych drukarki

Ostrzeżenie o podrabianych pojemnikach

Użyj pojemników POCZĄTKOWYCH

Nie używaj pojemników POCZĄTKOWYCH

Niezgodne pojemniki z tuszem

Problem z przygotowaniem drukarki

Zbyt krótki papier

Pojemnik z tuszem został zainstalowany nieprawidłowo

Problem z pojemnikami STARTOWYMI

Problem z głowicą drukującą

Niezgodny pojemnik z tuszem HP Instant Ink

Używany pojemnik z tuszem HP Instant Ink

Połącz drukarkę z usługą HP Connected

Nie można drukować

Zamknięty zasobnik wyjściowy

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Zainstalowano chroniony pojemnik HP

Niski poziom tuszu

We wskazanym w komunikacie pojemniku kończy się tusz.

PLWW

Niski poziom tuszu 177

background image

Wskazania i ostrzeżenia o poziomie tuszu są tylko szacunkowe i pozwalają na planowanie

zapotrzebowania na tusz. Gdy pojawi się komunikat o niskim poziomie tuszu, postaraj się zaopatrzyć

w zamienny pojemnik z tuszem, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie trzeba wymieniać

pojemników z tuszem, jeśli jakość wydruku jest zadowalająca.
Informacje o wymianie pojemników z tuszem znajdują się w części Wymiana pojemników z tuszem.

Informacje o zamawianiu pojemników z tuszem znajdują się w części Zamawianie pojemników z

tuszem. Informacje na temat recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych znajdują się w części

Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP.
UWAGA: Tusz znajdujący się w pojemniku jest używany podczas drukowania na wiele sposobów,

między innymi podczas przygotowywania drukarki i pojemników do drukowania oraz do serwisowania

głowic drukujących. Dodatkowo po zakończeniu korzystania z pojemnika pozostaje w nim niewielka

ilość tuszu. Więcej informacji znajdziesz w części www.hp.com/go/inkusage.