HP Officejet Pro 6830 - Zainstalowano chroniony pojemnik HP

background image

Zainstalowano chroniony pojemnik HP

Pojemniki z tuszem widoczne na panelu sterowania drukarki mogą być używane tylko w drukarkach,

w których zostały po raz pierwszy objęte ochroną przy użyciu funkcji ochrony pojemników HP.

Pojemnik z tuszem w tej drukarce musi zostać wymieniony.
Aby uzyskać informacje na temat instalowania nowego pojemnika z tuszem, zobacz Wymiana

pojemników z tuszem.

PLWW

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów 183