HP Officejet Pro 6830 - Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa

background image

Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa

Jeżeli połączenia głosowe i faksy są odbierane na tej samej linii, do której nie ma podłączonych

innych urządzeń biurowych (lub poczty głosowej), ustaw drukarkę zgodnie z opisem w tej części.
Rysunek B-4 Widok drukarki z tyłu

1

Ścienne gniazdko telefoniczne

2

Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu

1‑LINE.

Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego

adaptera dla danego kraju/regionu.

3

Telefon (opcjonalnie)

158 Załącznik B Dodatkowa konfiguracja faksu

PLWW

background image

Konfiguracja drukarki dla współdzielonej linii głosowej/faksowej

1.

Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do

ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako

1‑LINE z tyłu drukarki.
UWAGA: Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do

dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.
Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu

dostarczonego kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny

różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli posiadasz równoległy system telefoniczny, wyjmij białą zatyczkę z portu oznaczonego

2-EXT z tyłu drukarki, a następnie podłącz telefon do tego portu.

W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego podłącz telefon

bezpośrednio do drukarki za pomocą kabla z dołączoną wtyczką.

3.

Teraz musisz wybrać pomiędzy automatycznym a ręcznym odbieraniem połączeń przez

drukarkę:

Jeżeli drukarkę ustawiono na automatyczne odbieranie faksów, będzie ona odbierała

wszystkie połączenia przychodzące i faksy. W takim przypadku drukarka nie może odróżnić

połączeń faksowych od głosowych. Jeśli więc sądzisz, że połączenie może być

połączeniem głosowym, musisz je odebrać, zanim zrobi to drukarka. Aby skonfigurować

drukarkę do automatycznego odbierania połączeń, włącz opcję Odbieranie automatyczne.

Jeśli drukarka została skonfigurowana do ręcznego odbierania faksów, musisz osobiście

odbierać faksy przychodzące, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła odbierać

faksów. Aby skonfigurować drukarkę do ręcznego odbierania połączeń, wyłącz ustawienie

Odbieranie automatyczne.

4.

Uruchom test faksu.

Jeżeli podniesiesz słuchawkę, zanim drukarka odbierze połączenie, i usłyszysz sygnał faksu

urządzenia wysyłającego, musisz ręcznie odebrać faks.
Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj

się z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.