HP Officejet Pro 6830 - Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym

background image

Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem

komputerowym

Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby

portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa

gniazda telefoniczne.

PLWW

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) 163

background image

UWAGA: Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz

równoległy, taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty

RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub

równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)