HP Officejet Pro 6830 - Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

background image

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL i automatyczną

sekretarką

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczną sekretarką

Istnieją dwa różne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zależności od liczby

portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy komputer ma jedno czy dwa

gniazda telefoniczne.

PLWW

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) 169

background image

UWAGA: Jeżeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupić rozdzielacz

równoległy, taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równoległy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty

RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub

równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu.)
Rysunek B-12 Przykład rozdzielacza równoległego

Rysunek B-13 Widok drukarki z tyłu

1

Ścienne gniazdko telefoniczne

2

Port telefoniczny „IN” w komputerze

3

Port telefoniczny „OUT” w komputerze

4

Telefon (opcjonalnie)

5

Automatyczna sekretarka

6

Komputer z modemem

7

Użyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do podłączenia go do portu 1‑LINE.

Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do dostarczonego

adaptera dla danego kraju/regionu.

Konfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podłączony komputer z dwoma

gniazdami telefonicznymi

1.

Wyjmij biały wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyłu drukarki.

2.

Znajdź kabel telefoniczny łączący komputer (modem) ze ściennym gniazdem telefonicznym.

Odłącz kabel od ściennego gniazda telefonicznego i podłącz go do portu oznaczonego jako 2-

EXT z tyłu drukarki.

3.

Odłącz automatyczną sekretarkę z gniazdka telefonicznego w ścianie i podłącz ją do portu

oznaczonego „OUT” z tyłu komputera (z modemu komputera).

170 Załącznik B Dodatkowa konfiguracja faksu

PLWW

background image

4.

Korzystając z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką, podłącz jeden koniec do

ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do portu oznaczonego jako

1‑LINE z tyłu drukarki.
UWAGA: Konieczne może być podłączenie dołączonego przewodu telefonicznego do

dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.
Jeśli drukarka nie zostanie podłączona do ściennego gniazda telefonicznego przy użyciu

dostarczonego kabla, faksowanie może być niemożliwe. Ten specjalny przewód telefoniczny

różni się od przewodów telefonicznych, które mogą być już dostępne w domu lub w biurze.

5.

(Opcjonalne) Jeśli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu, możesz dla

wygody podłączyć telefon z tyłu automatycznej sekretarki do gniazda OUT.
UWAGA: Jeśli automatyczna sekretarka nie pozwala na podłączenie telefonu zewnętrznego,

można zakupić rozdzielacz równoległy (zwany także rozgałęziaczem) i użyć go do podłączenia

automatycznej sekretarki i telefonu do drukarki. Do tego typu połączeń można użyć

standardowego kabla telefonicznego.

6.

Jeśli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów

w komputerze, wyłącz to ustawienie.
UWAGA: Jeżeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyłączone

w oprogramowaniu modemu, drukarka nie może odbierać faksów.

7.

Włącz ustawienie Odbieranie automatyczne.

8.

Ustaw automatyczną sekretarkę tak, aby połączenia były odbierane po małej liczbie dzwonków.

9.

Zmień ustawienie Dzwon. do odebr. w drukarce na maksymalną liczbę dzwonków obsługiwaną

przez produkt. (Maksymalna liczba dzwonków zależy od kraju/regionu.)

10. Uruchom test faksu.
Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po określonej liczbie dzwonków, a następnie

odtworzy nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmowę, „nasłuchując” dźwięków faksu. Jeśli

zostaną wykryte tony przychodzącego faksu, drukarka wyemituje dźwięki odbioru faksu i odbierze

faks. Jeśli nie będzie tonów faksu, drukarka przestanie monitorować linię i sekretarka będzie mogła

nagrać wiadomość.
Jeżeli pojawi się problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprzętem, skontaktuj

się z lokalnym dostawcą usług lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.

PLWW

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) 171