HP Officejet Pro 6830 - Konfiguracja i zmiana kontaktów książki telefonicznej

background image

Konfiguracja i zmiana kontaktów książki telefonicznej

Numery faksów można zapisywać jako kontakty książki telefonicznej.

Konfigurowanie kontaktów książki telefonicznej

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Faks.

2.

Dotknij opcji Wyślij teraz.

3.

Dotknij opcji (Książka telefoniczna).

4.

Dotknij opcji

(Kontakt książki telefonicznej).

5.

Dotknij znaku

(plus), aby dodać kontakt.

6.

Dotknij opcji Nazwa, a następnie wpisz nazwę kontaktu książki telefonicznej i dotknij opcji

Gotowe.

7.

Dotknij opcji Numer faksu, a następnie wpisz numer faksu kontaktu książki telefonicznej i dotknij

opcji Gotowe.
UWAGA: Pamiętaj, aby wprowadzić wszystkie pauzy i inne wymagane numery, takie jak kod

obszaru lub kod dostępu w przypadku numerów zewnętrznych znajdujących się za systemem

PBX (zwykle 9 lub 0) albo numer kierunkowy.

8.

Dotknij opcji Dodaj.

Zmiana kontaktów książki telefonicznej

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Faks.

2.

Dotknij opcji Wyślij teraz.

3.

Dotknij opcji (Książka telefoniczna).

4.

Dotknij opcji

(Kontakt książki telefonicznej).

5.

Dotknij opcji (Edycja), aby edytować kontakt.

6.

Dotknij kontaktu książki telefonicznej, który chcesz edytować.

7.

Dotknij opcji Nazwa, a następnie edytuj nazwę kontaktu książki telefonicznej i dotknij opcji

Gotowe.

8.

Dotknij opcji Numer faksu, a następnie edytuj numer faksu kontaktu książki telefonicznej i dotknij

opcji Gotowe.
UWAGA: Pamiętaj, aby wprowadzić wszystkie pauzy i inne wymagane numery, takie jak kod

obszaru lub kod dostępu w przypadku numerów zewnętrznych znajdujących się za systemem

PBX (zwykle 9 lub 0) albo numer kierunkowy.

9.

Dotknij opcji Gotowe.