HP Officejet Pro 6830 - Wyświetlanie Historii połączeń

background image

Wyświetlanie Historii połączeń

Można wyświetlić listę wszystkich połączeń wykonanych przy użyciu drukarki.
UWAGA: Nie można wydrukować historii połączeń.

Wyświetlanie historii połączeń

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Faks.

2.

Dotknij opcji Wyślij nowy faks.

3.

Dotknij opcji (Książka telefoniczna).

4.

Dotknij opcji (Historia połączeń).

64 Rozdział 5 Faks

PLWW

background image

6