HP Officejet Pro 6830 - Odbieranie faksu

background image

Odbieranie faksu

Możesz odbierać faksy automatycznie lub ręcznie. Jeśli wyłączysz opcję Odbieranie automatyczne,

musisz odbierać faksy ręcznie. Jeśli włączysz opcję Odbieranie automatyczne (ustawienie

PLWW

Odbieranie faksu 47

background image

domyślne), drukarka automatycznie odbierze przychodzące połączenia i odbierze faksy po liczbie

dzwonków ustalonej przez ustawienie Dzwon. do odebr.. (Domyślnym ustawieniem Dzwon. do odebr.

jest pięć dzwonków.)
Jeśli odbierzesz faks formatu Legal lub większego, a drukarka nie jest ustawiona do używania

papieru tego rozmiaru, drukarka zmniejszy faks, aby pasował do załadowanego papieru. Jeśli

wyłączysz funkcję Automatyczne zmniejszanie, drukarka wydrukuje faks na dwóch stronach.
UWAGA: Jeśli kopiujesz dokument w trakcie odbierania faksu, faks zostanie zachowany w pamięci

drukarki do czasu zakończenia kopiowania.