HP Officejet Pro 6830 - Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci

background image

Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci

Otrzymane faksy, których nie wydrukowano, są przechowywane w pamięci.
UWAGA: Gdy pamięć się zapełni, drukarka nie może otrzymywać nowych faksów do czasu

wydrukowania lub usunięcia faksów zapisanych w pamięci. Faksy znajdujące się w pamięci można

także usuwać na przykład ze względów bezpieczeństwa lub w celu zachowania poufności.
Zależnie od rozmiaru faksów w pamięci, możesz ponownie wydrukować do 30 ostatnio drukowanych

faksów, jeśli nadal znajdują się w pamięci. Konieczność taka może zaistnieć na przykład w przypadku

utraty pierwodruków faksów.

Ponowne drukowanie faksów z pamięci za pomocą panelu sterowania drukarki

1.

Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika głównego załadowano papier. Więcej informacji

znajdziesz w części Ładowanie papieru.

2.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Faks.

3.

Dotknij opcji Drukuj ponownie.
Faksy są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni

odebrany faks jest drukowany jako pierwszy itd.

4.

Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów z pamięci, dotknij przycisku

(Anuluj).

PLWW

Odbieranie faksu 49