HP Officejet Pro 6830 - Przekierowywanie faksów na inny numer

background image

Przekierowywanie faksów na inny numer

Możesz tak skonfigurować drukarkę, by przekazywała faksy pod inny numer. Wszystkie faksy są

przekazywane jako czarno-białe, niezależnie od tego, w jakiej formie zostały przysłane.
Firma HP zaleca sprawdzenie działania numeru, pod który będą przekazywane faksy. Należy wysłać

testowy faks, aby upewnić się, że urządzenie faksujące może odbierać przekazywane faksy.

Konfiguracja przekierowania faksów na panelu sterowania drukarki

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja faksu.

3.

Dotknij opcji Preferencje.

4.

Dotknij Przekaz. faksu.

5.

Dotknij Wł. (Drukuj i przekaż), aby wydrukować i przekazać faksy, lub wybierz Wł. (Przekaż),

aby przekazać faks.
UWAGA: Jeśli drukarka nie może przekazać faksu do docelowego urządzenia (np. jest ono

wyłączone), wydrukuje faks. Jeśli ustawisz drukarkę, by drukowała raporty z błędu dla

odebranych faksów, zostanie wydrukowany raport.

6.

Po monicie wprowadź numer urządzenia faksującego, które ma odbierać przekazywane faksy,

a następnie dotknij Gotowe. Wprowadź wymagane informacje dla każdego z następujących

monitów: data rozpoczęcia, data zakończenia i czas zakończenia.

7.

Przekazywanie faksu jest włączone. Dotknij OK, aby zatwierdzić wybór.
Jeśli drukarka utraci zasilanie, gdy przekazywanie faksu jest włączone, ustawienie

Przekazywanie faksu i numer telefonu są zapisywane. Gdy zasilanie drukarki zostanie

przywrócone, ustawienie przekierowywania faksu nadal ma wartość Włącz.
UWAGA: Możesz anulować przekierowywanie faksu, wybierając Wył.z menu Przekierowanie

faksu