HP Officejet Pro 6830 - Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących

background image

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących

Ustawienie Automatyczne zmniejszanie określa sposób działania drukarki w przypadku odebrania

faksu o wymiarach przekraczających rozmiar załadowanego papieru. Ustawienie to jest włączone

domyślnie, tak więc obraz faksu przychodzącego zostanie zmniejszony, aby w miarę możliwości

zmieścił się na jednej stronie. Jeśli ustawienie to jest wyłączone, informacje niemieszczące się na

pierwszej stronie, zostaną wydrukowane na drugiej.Opcja Automatyczne zmniejszanie jest przydatna,

gdy odbierany jest faks o rozmiarze Legal, podczas gdy w podajniku głównym znajduje się papier o

rozmiarze Letter.

Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania za pomocą panelu sterowania drukarki

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja faksu.

3.

Dotknij opcji Preferencje.

4.

Dotknij opcji Automatyczne zmniejszanie, aby włączyć lub wyłączyć.

50 Rozdział 5 Faks

PLWW