HP Officejet Pro 6830 - Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)

background image

(FoIP).
Więcej informacji znajdziesz w sekcji Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol).

Drukarki HP zostały zaprojektowane do użytku z tradycyjnymi, analogowymi usługami telefonicznymi.

Jeśli korzystasz z cyfrowego środowiska telefonicznego (takiego jak DSL/ADSL, PBX lub ISDN),

podczas konfigurowania funkcji faksu drukarki konieczne może okazać się użycie filtrów cyfrowo-

analogowych lub konwerterów.
UWAGA: HP nie gwarantuje, że drukarka będzie zgodna ze wszystkimi cyfrowymi liniami

usługowymi lub usługami operatorów we wszystkich środowiskach cyfrowych albo ze wszystkimi

konwerterami cyfrowo-analogowymi. Zaleca się omówienie prawidłowych opcji konfiguracji

bezpośrednio z operatorem telefonicznym i na podstawie świadczonych przez niego usług.

Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol)

Może istnieć możliwość korzystania z taniej usługi telefonicznej, pozwalającej na wysyłanie

i odbieranie faksów z drukarki przez Internet. Metoda ta nazywana jest faksowaniem przez Internet

(Fax over Internet Protocol — FoIP).
Prawdopodobnie korzystasz z usługi FoIP (udostępnianej przez operatora), jeśli:

Wraz z numerem faksu należy wybrać specjalny kod kierunkowy.

jest używany moduł konwertera IP do łączenia z Internetem, który jest wyposażony

w analogowe porty telefoniczne do podłączenia faksu.

60 Rozdział 5 Faks

PLWW

background image

UWAGA: Faksy możesz wysyłać i odbierać tylko poprzez podłączenie przewodu telefonicznego do

portu "1-LINE" w drukarce. Oznacza to, że połączenie z Internetem musi być dokonane poprzez

urządzenie konwertujące (posiadające zwyczajne analogowe gniazda dla połączeń faksowych) lub

operatora telekomunikacyjnego.
WSKAZÓWKA: Obsługa tradycyjnego przesyłania faksów przy użyciu dowolnych systemów

telefonii IP jest często ograniczona. W przypadku problemów z faksowaniem spróbuj użyć niższej

szybkości transmisji faksu lub wyłączyć tryb korekcji błędów (ECM). Jeśli jednak wyłączysz tryb

korekcji błędów, wysyłanie i odbieranie faksów w kolorze nie będzie możliwe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany szybkości transmisji faksu, zobacz Ustawianie

prędkości transmisji faksu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania trybu korekcji błędów,

zobacz Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów.
Jeśli masz pytania odnośnie do faksowania przez Internet, aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się

ze swoim działem pomocy w faksowaniu przez Internet lub lokalnym operatorem.