HP Officejet Pro 6830 - Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

background image

Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania

Podczas wysyłania faksu za pomocą monitorowania wybierania przez głośniki drukarki słychać ton

wybierania, dźwięki telefonu i inne dźwięki. Dzięki temu można odpowiadać na zgłoszenia podczas

wybierania, a także kontrolować jego tempo.
WSKAZÓWKA: Jeśli korzystasz z karty telefonicznej i nie wprowadzisz numeru PIN wystarczająco

szybko, drukarka może rozpocząć wysyłanie tonów faksu zbyt wcześnie i spowodować, że numer

PIN nie zostanie rozpoznany. W takim przypadku możesz utworzyć kontakt książki telefonicznej, aby

zapisać numer PIN swojej karty telefonicznej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfiguracja

kontaktów książki telefonicznej.
UWAGA: Upewnij się, że głośnik jest wyłączony, co pozwoli usłyszeć sygnał wybierania.

Wysyłanie faksu z panelu sterowania drukarki z wykorzystaniem monitorowania wybierania

1.

Załaduj oryginał zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry

w podajniku dokumentów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Ładowanie oryginału na szybę skanera lub

Ładowanie oryginału do podajnika dokumentów.

2.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Faks.

3.

Dotknij opcji Wyślij nowy faks.

PLWW

Wysyłanie faksu 45

background image

4.

Dotknij opcji Monochromatyczne lub W kolorze.

5.

Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer za pomocą klawiatury na panelu sterowania

drukarki.

6.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
WSKAZÓWKA: Jeśli do wysłania faksu używasz karty telefonicznej, a numer PIN został

zapisany jako kontakt książki telefonicznej, po wyświetleniu monitu o wprowadzenie numeru PIN

dotknij opcji (Książka telefoniczna), aby wybrać kontakt książki telefonicznej, pod którym

zapisano numer PIN.
Faks zostanie wysłany, gdy urządzenie faksujące odbiorcy odpowie.