HP Officejet Pro 6830 - Dane techniczne

background image

Dane techniczne

Informacje wymagane prawem

Program ochrony środowiska naturalnego

Dane techniczne

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/support. Wybierz kraj/region

zamieszkania. Kliknij opcję Pomoc i rozwiązywanie problemów. Wpisz nazwę znajdującą się z przodu

drukarki, a następnie kliknij przycisk Szukaj. Kliknij pozycję Informacje o produkcie, a następnie kliknij

pozycję Specyfikacje produktu.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe i programowe można znaleźć w pliku Readme, który znajduje się na

dysku CD z oprogramowaniem HP dostarczonym z drukarką.

Informacje na temat przyszłych wersji systemów operacyjnych i ich obsługi znajdują się w

witrynie pomocy technicznej HP pod adresem www.hp.com/support.

Specyfikacje środowiskowe

Temperatura podczas pracy: od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)

Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 15 do 80% (bez kondensacji)

Zalecane warunki pracy: od 15° do 32°C (od 59° do 90°F)

Zalecana wilgotność względna: od 20% do 80%, bez kondensacji

Pojemność zasobnika wejściowego

Zwykły papier 60–105 g/m

2

(16–28 funtów): Maks. 225

Koperty: Maks. 30

Karty katalogowe: Maks. 80

Papier fotograficzny: Maks. 100

Pojemność zasobnika wyjściowego

Zwykły papier 60–105 g/m

2

(16–28 funtów): Maks. 60

Pojemność podajnika dokumentów

Zwykły papier 60–105 g/m

2

(16–28 funtów): Maks. 35

PLWW

Dane techniczne 131

background image

Rozmiar i gramatura papieru

Listę obsługiwanych rozmiarów papieru można znaleźć w oprogramowaniu drukarki HP.

Zwykły papier: od 60 do 105 g/m

2

(od 16 do 28 funtów)

Koperty: od 75 do 90 g/m

2

(od 20 do 24 funtów)

Karty: do 200 g/m

2

(papier indeksowy — maksymalnie 110 funtów)

Papier fotograficzny: 250 g/m

2

(66 funtów)

Specyfikacje drukowania

Szybkość drukowania zależy od modelu drukarki i złożoności dokumentu

Metoda: termiczny druk atramentowy na żądanie

Język: PCL3 GUI

Rozdzielczość druku:

Tryb szkicu

Obraz kolorowy/Czarno-biały wydruk: 300x300dpi

Wydruk (Czarny/kolor): Automatycznie

Tryb normalny

Obraz kolorowy/Czarno-biały wydruk: 600x600dpi

Wydruk (Czarny/kolor): Automatycznie

Tryb Zwykły-Najlepszy

Obraz kolorowy/Czarno-biały wydruk: 600x600dpi

Wydruk (Czarny/kolor): Automatycznie

Tryb Zdjęcie-Najlepszy

Obraz kolorowy/Czarno-biały wydruk: 600x600dpi

Wydruk (Czarny/kolor): Automatycznie

Tryb maksymalnej rozdzielczości

Obraz kolorowy/Czarno-biały wydruk: 1200x1200dpi

Wydruk: Automatyczny (czarno-biały/kolorowy), zoptymalizowana

rozdzielczość 4800 x 1200 dpi (papier fotograficzny, kolorowy)

Aby drukować w trybie maksymalnej rozdzielczości, zobacz Drukowanie z maksymalną

rozdzielczością.

Ustawianie minimalnych marginesów:
Marginesy dokumentu muszą być zgodne z ustawieniami marginesów w orientacji pionowej (lub

większe).

132 Załącznik A Informacje techniczne

PLWW

background image

Materiał

(1) Lewy

margines

(2) Prawy

margines

(3) Górny

margines

(4) Dolny

margines

U.S. Letter

U.S. Legal

A4

U.S. Executive

B5

A5

Karty

Nośniki o niestandardowych

rozmiarach

Materiały fotograficzne

3 mm (0,12 cala)

3 mm (0,12 cala)

3 mm (0,12 cala)

3 mm (0,12 cala)

Koperty

3 mm (0,12 cala)

3 mm (0,12 cala)

16,5 mm

(0,65 cala)

16,5 mm

(0,65 cala)

Specyfikacje kopiowania

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Szybkość kopiowania zależy od modelu drukarki i złożoności dokumentu

Do 99 kopii z oryginału

Powiększenie cyfrowe: od 25 do 400%

Dopasowanie do strony, podgląd kopii

Specyfikacje skanowania

Rozdzielczość: Optyczna do 1200 x 1200 ppi
Więcej informacji na temat rozdzielczości skanowania znajduje się w oprogramowaniu drukarki

HP.

Kolor: 24-bitowa głębia koloru, 8-bitowa skala szarości (256 poziomów szarości)

Maksymalny rozmiar skanowania:

Szyba skanera: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 cali)

Podajnik dokumentów: 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)

PLWW

Dane techniczne 133

background image

Specyfikacje faksu

Możliwość wygodnego faksowania czarno-białego i w kolorze.

Ręczne wysyłanie i odbieranie faksów.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku sygnału zajętości, maksymalnie pięć

razy (w zależności od kraju/regionu).

Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku braku odpowiedzi, maksymalnie

dwukrotnie (w zależności od kraju/regionu).

Automatyczne ponowne wybieranie numeru w przypadku problemu z komunikacją, maksymalnie

pięć razy (w zależności od kraju/regionu).

Rejestry potwierdzenia transmisji i połączeń.

Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcją korekcji błędów.

Transmisja do 33,6 Kb/s.

Szybkość 4 sekund na stronę przy transmisji 33,6 Kb/s (na podstawie obrazu testowego ITU-T

nr 1 wykonywanego przy standardowej rozdzielczości). Bardziej złożone strony lub wyższa

rozdzielczość wymagają dłuższego czasu i zajmują więcej pamięci.

Rozpoznawanie sygnału zgłoszenia z automatycznym włączeniem faksu/automatycznej

sekretarki.

Rozdzielczość faksu:

Fotograficzna (dpi)

Bardzo wysoka (dpi)

Wysoka (dpi)

Standardowa (dpi)

Monochrom

a-tyczne

203 x 196 (8-bitowa skala

szarości)

300 x 300

203 x 196

203 x 98

W kolorze

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Dane techniczne funkcji odbierania faksów przez komputer

Obsługiwane typy plików: TIFF i PDF

Obsługiwane rodzaje faksów: faksy w czerni

Wydajność wkładu drukującego

Więcej informacji na temat szacunkowej wydajności kaset drukujących można znaleźć w

witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Specyfikacje dotyczące emisji dźwięku

Ciśnienie akustyczne (pozycja obserwatora)

LpAm 55 (dBA) (drukowanie w trybie roboczym, czarno białe)

Moc akustyczna

LwAd 6.9 (BA)