HP Officejet Pro 6830 - Prawny numer modelu

background image

Prawny numer modelu

Oświadczenie FCC

Informacje dla użytkowników w Korei

Oświadczenie o zgodności VCCI (klasa B) dla użytkowników w Japonii

Informacje dotyczące przewodu zasilającego dla użytkowników w Japonii

Oświadczenie o emisji hałasu dla Niemiec

Oświadczenie dotyczące miejsc pracy wyposażonych w monitory dla Niemiec

Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w USA: Wymagania FCC

Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie

Informacje dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Niemczech

Oświadczenie o faksie przewodowym w Australii

Uwagi regulacyjne dla użytkowników z Unii Europejskiej

Deklaracja zgodności

Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych

Prawny numer modelu

Ze względu na obowiązek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model

Number). Prawny numer modelu dla tego produktu to SNPRC-1402-01. Numeru tego nie należy

mylić z nazwą handlową (HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One) czy numerem produktu (E3E02A).

PLWW

Informacje wymagane prawem 135