HP Officejet Pro 6830 - Deklaracja zgodności z europejskimi sieciami telefonicznymi (modem/faks)

background image

Deklaracja zgodności z europejskimi sieciami telefonicznymi (modem/faks)

Produkty HP z funkcją faksu spełniają wymagania Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i

końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/WE (Załącznik II) i odpowiednio do tego noszą

oznaczenie CE. Niemniej jednak, ze względu na różnice między sieciami publicznymi w

poszczególnych krajach/regionach, certyfikat ten nie daje bezwarunkowej gwarancji skutecznego

działania urządzenia w każdym punkcie końcowym publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W

przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu.

PLWW

Informacje wymagane prawem 141