HP Officejet Pro 6830 - Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników

background image

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie można utylizować z innymi odpadami z

gospodarstwa domowego. Należy chronić zdrowie i środowisko poprzez dostarczenie

zużytego produktu do wyznaczonego punktu odbioru zużytych produktów

elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z

firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub odwiedzając

stronę http://www.hp.com/recycle.

146 Załącznik A Informacje techniczne

PLWW