HP Officejet Pro 6830 - Otwieranie oprogramowania drukarki HP (Windows)

background image

Otwieranie oprogramowania drukarki HP (Windows)

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki HP wykonaj jedną z następujących czynności

w zależności od używanego systemu operacyjnego:

Windows 8.1: Kliknij strzałkę w dół w lewym dolnym rogu ekranu startowego, a następnie

wybierz nazwę drukarki.

Windows 8: Na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, kliknij opcję

Wszystkie aplikacje na pasku aplikacji, a następnie wybierz nazwę drukarki.

Windows 7, Windows Vista i Windows XP: Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz

opcję Wszystkie programy, kliknij opcję HP, kliknij folder drukarki, a następnie wybierz ikonę

z nazwą drukarki.