HP Officejet Pro 6830 - Raport o stanie drukarki

background image

Raport o stanie drukarki

Raport o stanie drukarki służy do uzyskania bieżących informacji na temat stanu drukarki

i pojemników z tuszem. Ułatwia on również rozwiązywanie problemów z drukarką.
Raport o stanie drukarki zawiera także dziennik ostatnich zdarzeń.
Raport o stanie drukarki warto wydrukować zawsze przed zatelefonowaniem do firmy HP.

Drukowanie Raportu o stanie drukarki

1.

Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Raporty, a następnie dotknij opcji Raport o stanie drukarki.

1.

Informacje o urządzeniu: Pokazuje informacje o drukarce (np. nazwę drukarki, numer modelu,

numer seryjny i wersję oprogramowania układowego) oraz zainstalowanych akcesoriach (np.

moduł automatycznego drukowania dwustronnego lub duplekser).

2.

Wydrukuj informacje o użyciu: Zawiera podsumowanie informacji o ilości wydrukowanych stron.

PLWW

Omówienie raportów drukarki 89

background image

3.

Informacje o systemie podawania tuszu:Pokazuje szacowane poziomy tuszu (w formie

graficznych wskaźników), numery artykułów i daty wygaśnięcia gwarancji na pojemniki z tuszem.
UWAGA: Wskazania i ostrzeżenia o poziomie tuszu są tylko szacunkowe i pozwalają na

planowanie zapotrzebowania na tusz. Po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie tuszu

warto zaopatrzyć się w zamienny pojemnik z tuszem, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie

trzeba wymieniać pojemników z tuszem, jeśli jakość wydruku jest zadowalająca.

4.

Dodatkowa pomoc: Zawiera informacje na temat miejsc, w których można znaleźć dalsze

informacje o drukarce, oraz na temat konfiguracji Testu faksu oraz przeprowadzania Testu sieci

bezprzewodowej.