HP Officejet Pro 6830 - Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

background image

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

W tej części przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów z konfiguracją faksowania

drukarki. Jeśli drukarka nie została prawidłowo skonfigurowana do faksowania, mogą wystąpić

problemy w trakcie wysyłania faksów, odbierania lub w obu przypadkach.
Jeśli masz problemy z faksowaniem, możesz wydrukować raport z testu faksu, aby sprawdzić stan

drukarki. Test nie powiedzie się, jeśli drukarka nie została prawidłowo skonfigurowana do faksowania.

Przeprowadź ten test po zakończeniu konfiguracji drukarki do faksowania.
Jeżeli test się nie powiedzie, przejrzyj raport, aby uzyskać informacje o sposobach rozwiązania

wykrytych problemów. Aby dowiedzieć się więcej na temat uruchamiania testu faksu, kliknij tutaj

w celu przejścia do odpowiedniej strony internetowej.

Jeśli masz problem z faksowaniem, kliknij tutaj w celu przejścia do odpowiedniej strony

internetowej z rozwiązywaniem problemów, aby rozwiązać problem — w chwili obecnej ta strona

internetowa może nie być dostępna we wszystkich językach.
Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy przejść na stronę internetową wsparcia technicznego firmy

HP www.hp.com/support.

Test faksu nie powiódł się

Na wyświetlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona słuchawka

Problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów przy użyciu drukarki

Drukarka nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać

PLWW

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem 103

background image

Drukarka nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać

Automatyczna sekretarka nagrywa sygnał faksu

Kabel telefoniczny dostarczony z drukarką jest za krótki

Komputer nie odbiera faksów (Faks cyfrowy HP)