HP Officejet Pro 6830 - Rozwiązywanie problemów z siecią

background image

Rozwiązywanie problemów z siecią

W tej sekcji przedstawiono rozwiązania typowych problemów związanych z podłączaniem i

używaniem drukarki w sieci.

Rozwiązywanie ogólnych problemów z siecią

Nie można podłączyć drukarki bezprzewodowo

Więcej informacji o problemach z siecią:

Użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów w celu znalezienia ustawień zabezpieczeń

sieci. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje. — w chwili obecnej ta

strona internetowa może nie być dostępna we wszystkich językach.

Użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów w celu zmiany połączenia USB na

bezprzewodowe. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje. — w chwili

obecnej ta strona internetowa może nie być dostępna we wszystkich językach.

Użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów w celu połączenia z siecią HP Wireless Direct

lub rozwiązania problemów związanych z funkcją HP Wireless Direct, np. brakiem możliwości

połączenia z funkcją HP Wireless Direct, brakiem możliwości drukowania przy użyciu funkcji HP

Wireless Direct czy brakiem możliwości połączenia z Internetem. Kliknij tutaj, by przejść online i

uzyskać dodatkowe informacje. — w chwili obecnej ta strona internetowa może nie być

dostępna we wszystkich językach.

Użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów w celu nawiązania lub przywrócenia

połączenia między drukarką a siecią. Kliknij tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe

informacje. — w chwili obecnej ta strona internetowa może nie być dostępna we wszystkich

językach.

Użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów, aby pomóc drukarce nawiązać połączenie z

siecią w przypadku, gdy problem powoduje zapora sieciowa lub ochrona antywirusowa. Kliknij

tutaj, by przejść online i uzyskać dodatkowe informacje. — w chwili obecnej ta strona

internetowa może nie być dostępna we wszystkich językach.

PLWW

Rozwiązywanie problemów z siecią 115