HP Officejet Pro 6830 - Konfiguracja usług WWW

background image

Konfiguracja usług WWW

Przed skonfigurowaniem usług WWW upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu za

pomocą połączenia Ethernet lub bezprzewodowego.
W celu skonfigurowania usług WWW skorzystaj z jednej z poniższych metod:

Konfigurowanie usług WWW przy użyciu panelu sterowania drukarki

1.

Na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki dotknij opcji Ustawienia.

2.

Dotknij opcji Konfiguracja Usług WWW.

3.

Dotknij opcji Akceptuj, aby zaakceptować Warunki użytkowania usług WWW, a następnie włącz

usługi WWW.

4.

Na ekranie Aktualizacja automatyczna dotknij Port USB z przodu drukarki — oprogramowanie

drukarki zainstalowane, aby włączyć w drukarce automatyczne sprawdzanie i instalowanie

aktualizacji produktu.
UWAGA: Jeśli aktualizacja drukarki jest dostępna, drukarka pobierze ją i zainstaluje, a

następnie uruchomi się ponownie. Aby skonfigurować funkcję HP ePrint, należy powtórzyć

instrukcje od kroku 1.
UWAGA: W przypadku wyświetlenia monitu o ustawienia serwera proxy, gdy sieć używa tych

ustawień, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu skonfigurowania

serwera proxy. Jeśli nie masz szczegółowych ustawień serwera proxy, skontaktuj się

z administratorem sieci lub osobą, która skonfigurowała sieć.

5.

Gdy drukarka jest podłączona do serwera, zostanie wydrukowany arkusz informacyjny. Aby

ukończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami w arkuszu informacyjnym.

Konfigurowanie usług WWW przy użyciu wbudowanego serwera WWW

1.

Otwórz serwer EWS. Więcej informacji znajdziesz w części Wbudowany serwer internetowy.

2.

Kliknij kartę Usługi sieci Web.

3.

W sekcji Ustawienia usług WWW kliknij Ustawienia, kliknij Kontynuuj i postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zaakceptowania warunków użytkowania.

4.

W przypadku wyświetlenia monitu zezwól drukarce na sprawdzenie i zainstalowanie aktualizacji.
UWAGA: Jeśli aktualizacja drukarki jest dostępna, drukarka pobierze ją i zainstaluje, a

następnie uruchomi się ponownie. Aby skonfigurować funkcję HP ePrint, powtórz instrukcje od

kroku 1.
UWAGA: W przypadku wyświetlenia monitu o ustawienia serwera proxy, gdy sieć używa tych

ustawień, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu skonfigurowania

serwera proxy. Jeśli nie masz szczegółowych ustawień serwera proxy, skontaktuj się

z administratorem sieci lub osobą, która skonfigurowała sieć.

5.

Gdy drukarka jest podłączona do serwera, zostanie wydrukowany arkusz informacyjny. Aby

ukończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami w arkuszu informacyjnym.

66 Rozdział 6 Usługi WWW

PLWW

background image

Konfigurowanie usług WWW przy użyciu oprogramowania drukarki HP (Windows)

1.

Otwórz Oprogramowanie drukarki HP. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Otwieranie

oprogramowania drukarki HP (Windows).

2.

W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie opcję Zadania urządzenia, a następnie w sekcji Drukuj

wybierz opcję Podłącz drukarkę do sieci. Zostanie otwarta strona startowa drukarki (wbudowany

serwer WWW).

3.

Kliknij kartę Usługi sieci Web.

4.

W sekcji Ustawienia usług WWW kliknij Ustawienia, kliknij Kontynuuj i postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zaakceptowania warunków użytkowania.

5.

W przypadku wyświetlenia monitu zezwól drukarce na sprawdzenie i zainstalowanie aktualizacji.
UWAGA: Jeśli aktualizacja drukarki jest dostępna, drukarka pobierze ją i zainstaluje, a

następnie uruchomi się ponownie. Aby skonfigurować funkcję HP ePrint, należy powtórzyć

instrukcje od kroku 1.
UWAGA: W przypadku wyświetlenia monitu o ustawienia serwera proxy, gdy sieć używa tych

ustawień, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu skonfigurowania

serwera proxy. W przypadku braku szczegółowych ustawień skontaktuj się z administratorem

sieci lub osobą, która skonfigurowała sieć.

6.

Gdy drukarka jest podłączona do serwera, zostanie wydrukowany arkusz informacyjny. Aby

ukończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami w arkuszu informacyjnym.